декември 05, 2011

как прекарах ваканцията 11*...И един ден в месеца...
Хайде, Папá! Стана маняна. Време е да ми наливаш акъл в главата.

*...And once a month...
Come on, Papá! Mañana has come. It's time to pour some brains in my head.


Това е краят на комикса, надявам се да има някакъв смисъл.
Скоро очаквайте други глуповати рисунки.

This is the end of the comix, I hope it makes some sense.
More foolish doodles coming soon.

декември 02, 2011

Как прекарах ваканцията 08* Омръзна ми да ти върша работата. Искам да се сменим!
- Имам идея! Няма да се сменяме, но ще те направя истинско момче, ако продължиш да работиш за мен. И знам как да ти улесня работата.

* I'm sick of doing your job. I want to switch places!
- I have an idea! We won't switch but I'll make you a real boy if you keep working for me. And I know how to make your job easier.

декември 01, 2011

Как прекарах ваканцията 07*вляво:
     Шеф:
     Но, как така, имаме толкова много работа!
 вдясно:
     Алгоритмокио! Какво правиш тук?


*left:
     Boss:
     But how come? We've got so much work to do!
 right:
     Algorythmocchio! What are you doing here?