ноември 30, 2011

Как прекарах ваканцията 06*Шеф: 
    Разчитаме на теб, новите анализи ни трябват утре.
------
    Взимам си три месеца отпуска.


*Boss: 
    We are counting on you, we need the new analyses tomorrow.
------
    I'm  taking three months leave.


ноември 29, 2011

Как прекарах ваканцията 05*Деканът: Материалите за малките готови ли са?
  Н.Т.: изпращане на файлове
-------
voila

*The dean: Are the materials for the youngsters ready?
  N.T.: sending files
-------
voila

ноември 28, 2011

Как прекарах ваканцията 04*Шеф: до къде стигна с проекта?
Н.Т.: Изпращам ви подробен отчет по електронната поща.

* Boss: How far are you with the project?
N.T.: I am sending a detailed report to your email.

ноември 26, 2011

Как прекарах ваканцията 02

четлив текст отдолу*
readable text below*

*Създадох програма, която чрез аналитичен синтез на семантични функции и вариации и филтриране на 40-хиляди измерни косинуси генерира алгоритмична симулация на прогресивно нарастващ КПД. Може да движи кореспонденцията ми и да изпълнява някои други дребни задачки.


*I created a program that trough an analytical synthesis of semantic functions and variations and filtering of 40-thousand dimentional cosines generates algorythmic simulation of progressively increasing efficiency. It can run my correspondance and perform some other small tasks.

ноември 25, 2011

Как прекарах ваканцията 01

По случай моя си рожден ден, реших днес и през следващите десет дни да публикувам комикс, който подарих на моя извънредно умен и знаещ как да се наслаждава на живота приятел Н.Т. , за неговия рожден ден преди няколко месеца.
Ето първата страница:

On the ocasion of my own birthday I've decided to post, today and over the next ten days, a comix I made for extremely bright and life-enjoying friend of mine N.T. for his birthday, some months ago.
Here's the first page:


* Как прекарах ваканцията
*How I spent my vacation