ноември 28, 2011

Как прекарах ваканцията 04*Шеф: до къде стигна с проекта?
Н.Т.: Изпращам ви подробен отчет по електронната поща.

* Boss: How far are you with the project?
N.T.: I am sending a detailed report to your email.

Няма коментари:

Публикуване на коментар