декември 01, 2011

Как прекарах ваканцията 07*вляво:
     Шеф:
     Но, как така, имаме толкова много работа!
 вдясно:
     Алгоритмокио! Какво правиш тук?


*left:
     Boss:
     But how come? We've got so much work to do!
 right:
     Algorythmocchio! What are you doing here?

Няма коментари:

Публикуване на коментар